वारजे कात्रज सहाआसनी रिक्षा प्रवास पडला महागात; प्रवाशाला ४ लाख ३० हजारांचा फटका