"धायरीची पाणी टंचाई, दूषित पाणी आणि टँकर" ही समस्या नाही; चुकीचे नेतृत्व हीच खरी समस्या: पाणी परिषदेतील सूर